Kategori Beruk

Thursday, August 04, 2011

LOLSS! Lawak puasa kak Nowa

Ala classss!!...kak nowa adalah cik manis yg antar itu sulat bantahan drama Nora Elena ke tv3.
sumber: (kak nowa/blog)

No comments: